PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI BLSMART, S.R.O. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BLsmart, s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje pouze v minimálním a nezbytném rozsahu a přitom dodržuje všechny zákonné požadavky, které po správcích a zpracovatelích osobních údajů vyžaduje především Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinné od 25. května 2018 v platném znění, které je obecně známo pod zkratkou GDPR a dále s tímto související zákony ČR, které upravují a upřesňují toto evropské nařízení pro prostředí ČR.

Zásady ochrany osobních údajů rozšiřující toto prohlášení ZDE.

Podmínky použití internetových stránek SPOLEČNOSTI BLSMART, S.R.O

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek BLsmart, s.r.o. (dále jen “Stránky BLSMART”) třetími osobami.
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek BLSMART s adresou domovské stránky www.blsmart.cz a dalších přidružených je společnost BLsmart, s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky BLSMART jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, společnosti, úřady a jiné instituce, které mají zájem o služby provozovatele.