Nevhodný informační systém, jeho implementace a správa mohou v naplňování firemních cílů výrazně bránit. Informační systémy a on-line prostředí významnou měrou ovlivňují toky informací jak v organizaci, tak na tržním prostoru. Pro kvalitní řízení musí fungovat logistika i logika informací.
Současným trendem je velmi úzké propojování IT s business cíli v podnikovém prostředí = uživatel si žádá IT / IS řešení jako komplexní nástroj akcelerace jeho výkonnosti, nikoliv jako dodávku technologických (IT) komponent a dílčích procesních opatření.

Co řešíme nejčastěji?
Podpora výběru a implementace informačních systémů / ERP, CRM, SCM, BI, DMS
Analýzy stavu IS a definice funkčních požadavků
Podpora zavedení a maximalizace využitelnosti IS pro strategické a provozní řízení
Optimalizace byznys dopadů informačních systémů na výsledek uživatele
Audity a definice ICT strategie včetně výběru technologií
Propojení on-line komunikačních prostředků, marketingu a reality podnikání
Kompetenční centra sdílených služeb byznysové a informační výkonnosti