Řešení dočasného výpadku důležitého manažera či nedostupnosti konkrétní znalosti. Návratnost investice, rychlost, kvalifikace, objektivita, zodpovědnost, efektivita, závazek, to jsou obecné výhody přebírání BLsmart přímé odpovědnosti za plnitelnost strategických cílů u partnera nebo zákazníka.

Co řešíme nejčastěji?
Externí krizové řízení podniku, procesních a organizačních celků
Start-up, transformační a restrukturalizační projekty
Outsourcing exekutivy v oblastech –
obchodu, ekonomiky, výroby, logistiky, provozu, marketingu, projektů, procesů, organizace a zdrojů, lidí a vzdělávání, IS/IT
Manažerská a projektová exekutiva

za pomoci
Risk management
Balanced scorecard, MBO
Lean management
Business process improvement
Activity base costing
Business Intelligence