Agilně na podnikovou výkonnost

Jak ve 2020 i v letech předchozích, tak je předpoklad, že i v 2021 budeme pomáhat společnostem ve výrobě, obchodu, stavebnictví, technologiích, službách i dalších oborech zvyšovat výkonnost se zaměřením na optimalizaci řiditelnosti zakázkového a produkčního procesu včetně podpory a rozvoje informačních systémů.

V rozvojových projektech dosahujeme u našich zákazníků měřitelných přínosů a úspor až 30%
v praktických situacích

– provozní řízení bez ukazatelů výkonnosti a manažerských metrik,
– neznalost skutečné nákladovosti na výrobu a zakázky,
– neprovázanost obchodu s plánováním výroby včetně nákupu,
– problematické plánování kapacit a zdrojů,
– vysoké skladové zásoby,
– nedokonalé plánování cash-flow,
– nízká efektivita logistiky a distribuce,
– neodpovídající komunikační struktura a informační systémy, apod.

Změnové a restrukturalizační projekty zvyšování výkonu organizace obecně řeší tyto oblasti:

  • systematizace firemního řízení a business development,
  • zvyšování výkonnosti, optimalizace procesů a provozního fungování,
  • celková inovace a zavádění změn do praxe, interim & risk management,
  • digitalizace komunikačního prostředí a rozvoj infrastruktury informačních systémů,
  • dotační, transakční a integrační projekty.

Rozsah a podoba projektu se však vždy přizpůsobuje individuálně stavu a potřebám společnosti zákazníka.

Firemní změna (rozvoj) je velmi strategickou a zároveň i rizikovou záležitostí, která ovlivní fungování, organizaci a řízení, produkční procesy a výkon celé společnosti s přímými dopady na lidi. I proto je nutné k problematice přistoupit s náležitou odpovědností a detailností.
A i toto je rolí našich BLsmart kompetencí. Jsme kolektiv zkušených manažérů, konzultantů, specialistů a obchodníků z různých oborů a procesů – KPMG, Ernst & Young, CzechInvest, DHL, IBM, Infinity, Plzeňský Prazdroj, eD‘system, a dalších.

I v roce 2021 jsme tu pro Vás.
Kolektiv BLsmart, s.r.o.
Buďme v kontaktu


Napsat komentář